Välkommen till Tomelilla Kommuns föreningsregister!

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Tomelilla Taekwondo klubb Idrottsföreningar Tae-Kwon-Do
Tomelilla Tennisklubb Idrottsföreningar Tennis tomelillatk.se
Tomelilla Tävlingsdrill Idrottsföreningar Dans, Drillning, Gymnastik, Tävlingsdrill
Tomelilla Ungdomsorkester Musikföreningar Musik, Orkester svenskalag.se/tomeli...
Tomelilla-Brösarps Biografförening Kulturföreningar Bio riobiotomelilla.se
Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb Idrottsföreningar Ponnytrav, Rid- och hästsport tptk.net
Tranes Bridgeklubb Bridge Bridge
Tranesgården Samlingslokaler Samlingslokal skanetranas.com
Tranås Ungdomsförening Kulturföreningar Hembygd skanetranas.com
Tryde Byalag Byalag Byalag
Tryde Kulturförening Kulturföreningar Dans, Hembygd, Konst, Kulturarrangemang...
Vildrosen Äsperöd Dans Dans
www.smedstorp.se Kulturföreningar Hembygd, Social kontaktverks smedstorp.se
Ystad-Österlenregionens Ridledsförening Intresseföreningar Häst- och ridsport, Rid- och hästsport ystadosterlensridled...
Österlens Fjäderfäklubb Intresseföreningar Fjäderfä osterlensfjaderfa.se
Page 7/8

Har du frågor om/synpunkter på föreningsregistret eller saknar inloggningsuppgifter? Kontakta Kultur och fritid, tel. 0417-181 18, Adress: Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16