Välkommen till Tomelilla Kommuns stödsystem!

×
Information
För att kunna söka föreningsstöd hos oss behöver du logga in med användarnamn och lösenord.
Om er förening saknar inloggningsuppgifter, maila Kultur och fritid eller ring 0417-181 18.
Klicka på respektive stöd för att läsa mer, se vilka handlingar som krävs för att ansöka just detta stöd, samt gå vidare till själva ansökan.
Lathund - ansöka om föreningsstöd
Observera att ansökan måste fullföljas tills ni får bekräftelse att ansökan är klar (steg 4 i ansökan)! Det går inte att spara och sen fortsätta senare.
Verksamhetsstöd
Lokalt Aktivitetsstöd (2023)

Ansök senast: 25 februari resp. 25 augusti

Ändamål - Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter. - Villkor - Stöd kan beviljas förening med verk...

Stöd till studieförbund (2023)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - Ändamålet är att skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, genomföra och främja folkbi...

Arrangemangs- och evenemangsstöd (2023)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags offentliga publika arrangemang/evenemang. ...

Utvecklingsstöd (2023)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar och idéer i syfte att kunna finnas med i ett...

Stöd till kulturellt värdefull byggnad (2023)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därfö...

Anläggnings- och lokalstöd
Subventionering i kommunägd anläggning (2023)

Ansök senast: Löpande

Ändamål/stöd - För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så får samtliga stödberätt...

Föreningsägd anläggning - lokal (2023)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler så kan stöd ges för detta till...

Hyresstöd (2023)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar och lokaler så ges stöd för dett...