Select association and/or activity
Make several selections by pressing the Ctrl-key and click the mouse


Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret kontakta Fritid och turism, Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla, tel 0417-181 10 eller e-post: fritid@tomelilla.se

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .